Dobór węży i przewodów

Przewody elastyczne stosowane są we wszystkich gałęziach przemysłu w bardzo szerokim zakresie. Przy doborze odpowiedniego produktu ilość i stopień komplikacji jest bardzo zróżnicowany. Trafny dobór węża to szereg niezbędnych informacji, wymagań technicznych i odpowiedzialności. Firma MiDaTech specjalizuje się w skutecznym doborze węży do instalacji pracujących w zakładach przemysłowych, oraz w wdrażaniu nowych powstających projektach. Dokładne zapoznanie się z warunkami pracy, rodzajem mediów dla danej instalacji lub urządzenia, zapewniają bezpieczną i bezawaryjną ciągłość produkcji urządzeń zasilanych. Wiąże się to jednocześnie z wyborem produktu o odpowiedniej dla danego zastosowania jakości i cenie. Wybór taki powinien być dokonany przez osoby o odpowiedniej wiedzy i kwalifikacjach niezbędnych do oceny doboru odpowiedniego produktu i instalacji, w jakiej ten produkt będzie spełniał swoją odpowiedzialną funkcję zgodną z bezpieczeństwem i higieną pracy.
Podstawowe kryteria, niezbędne przy odpowiedzialnym doborze bezpiecznego oraz trwałego przewodu elastycznego:

 1. Medium tj. (gaz, ciecz i/lub ciała stałe), które płynie i/lub przemieszcza się, wewnątrz przewodu oraz jego szczegółowa charakterystyka.
 2. Średnica wewnętrzna i zewnętrzna przewodu, budowa oraz przeznaczenie.
 3. Stałe ciśnienie pracy oraz maksymalne ciśnienie robocze.
 4. Zakres temperatury pracy (wewnątrz oraz na zewnątrz przewodu).
 5. Niekorzystne czynniki mogące mieć dodatkowy, znaczący wpływ na wydajną pracę oraz żywotność przewodu tj. (drgania, wibracje, mocne wstrząsy, odkształcenia przewodu w trakcie pracy, itp.).
 6. Warunki atmosferyczne oraz warunki panujące na stanowisku pracy.
 7. Dodatkowe nieprzewidziane czynniki mogące mieć wpływ na możliwość powstania uszkodzeń zewnętrznych.
 8. Długość stosowanego odcinka przewodu oraz jego położenie (pion, poziom, kąt nachylenia, stopień wygięcia itp.).
 9. Typy i rodzaje elementów mocujących (złącza, króćce, tuleje,
  opaski, obejmy, sprężyny zabezpieczające, różnego typu zakucia i itp.).
 10. Informacje dodatkowe, uzupełniające.

Właściwy dobór przewodu jest możliwy tylko i wyłącznie dzięki wzajemnej współpracy oraz posiadaniu dostatecznej ilości informacji o warunkach jego pracy. Zachęcamy do przesyłania zapytań ofertowych w formie elektronicznej na adres biuro@midatech.pl