Węże spawalnicze

Węże spawalnicze są przeznaczone do wydajnego spawania gazowego. Prezentowane poniżej produkty zapewniają szybki przesył gazów, z rozróżnieniem na rodzaje transportowanych substancji (tlen – niebieski, acetylen – czerwony). Wybierając nasze specjalistyczne gumowe węże spawalnicze, zadbają Państwo o efektywny proces spawania gazami. Zapraszamy do zakupu naszych węży o długim okresie eksploatacyjnym (ok. 5 lat), pod warunkiem ich regularnego sprawdzania i bezpiecznego doprowadzania na miejsce spawania.

Nie znaleziono produktów, których szukasz.

Osprzęt gazowy powinien być sprawdzany co trzy miesiące. Jak kontrolować węże spawalnicze?

Doprowadzenie węża do miejsca spawania powinno się odbywać z zachowaniem ostrożności. Gumowe węże spawalnicze mogą ulegać uszkodzeniom mechanicznym, dlatego jeśli spawanie jest przeprowadzane w warunkach niesprzyjających (spawanie pod wodą, na budowie, na wysokościach), kontrole należy wykonywać częściej, niż jest to zalecane. Pierwszym krokiem jest dokonanie wizualnej oceny stanu węża. W przypadku, gdy wąż spawalniczy został naruszony, a uszkodzenia nie są możliwe do usunięcia, osprzęt trzeba wymienić (cena za podwójny wąż spawalniczy nie jest wysoka). Podobnie w sytuacji nieszczelności. Taką kontrolę można wykonać samodzielnie lub w specjalistycznym zakładzie (ceny różnią się w zależności od serwisu). Jedna ze stosowanych metod sprawdzania szczelności polega na podniesieniu ciśnienia wewnątrz węża i zanurzeniu go pod wodą. Brak pęcherzy potwierdza szczelność węża. Pamiętajmy, że spawanie gazem przy użyciu uszkodzonego węża, jest bardzo niebezpieczne. Dbajmy o bezpieczeństwo pracy i kontrolujmy stan osprzętu. W razie potrzeby, nowe węże spawalnicze można zamówić w firmie MiDaTech.