Polityka prywatności

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że Administratorem Państwa danych osobowych jest MIDATECH Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Zbąszyńska 3A, 91-342 Łódź, Polska, e-mail: biuro@midatech.pl tel. 42 650 40 30.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 pkt b RODO i wyłącznie w celu wykonania umowy, której jest Państwo są stroną.
Państwa dane osobowe będą przechowywane w okresie niezbędnym do realizacji postanowień umowy oraz przyszłych kontaktów służbowych.

Państwa dane, jeśli będzie to konieczne, mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, np. biurom księgowym, kurierom, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym abyśmy mogli wykonywać nasze usługi.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

Podanie przez Państwo danych osobowych jest wymogiem zawarcia umowy oraz dalszej realizacji postanowień umownych, a ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością jej zawarcia, wykonania lub kontynuowania.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.